Onbeperkt studeren aan de EUR!

In september 2017 startte ik als LDE trainee bij de Erasmus Universiteit. Met de inkt nog nat op mijn masterdiploma in de Internationale Betrekkingen begon ik met mijn opdracht; het verbeteren van de dienstverlening aan studenten met een functiebeperking. Eh, even wat anders dus.
 

Het afgelopen jaar ben ik helemaal ondergedompeld in het onderwerp en heb ik enorm veel geleerd. Tegen het einde van mijn opdracht vond ik dat ook andere studenten en medewerkers op de EUR meer moesten weten over dit onderwerp. Ik had er zelf tijdens mijn studie nooit mee te maken gehad en eigenlijk ook nooit nagedacht over hoe het zou zijn om met een functiebeperking te studeren. Omdat ik in de loop van het jaar het idee kreeg dat veel meer mensen hier onwetend over waren speelde ik al langer met het idee om een evenement te organiseren om meer bewustzijn te creëren over dit onderwerp.

 

Het begon met het idee van een ‘rolstoel-race’, maar groeide al snel uit tot een middagvullend programma inclusief lezingen van ervaringsexperts, een rolstoelbasketbal-clinic en de middag werd geopend door de kersverse rector Rutger Engels. Vanuit zijn eigen ervaringen en vorige werkzaamheden benadrukte hij het belang van een goede dienstverlening voor deze groep studenten.

 

Tijdens de middag op 26 juni jl. werden zowel zichtbare als onzichtbare functiebeperkingen belicht. Deelnemers konden ervaren hoe het is om in een rolstoel allerlei obstakels op de weg te omzeilen of te sporten en ontdekken wat er gebeurt als je niet goed of zelfs helemaal niks meer ziet. Tijdens de lezingen werd er aandacht besteedt aan autisme, niet aangeboren hersenletsel, studeren en werken met een visuele handicap en de begeleiding van medewerkers aan studenten met een functiebeperking.