VN-verdrag: Weet jij wat het is?

In deze een na laatste blog van 2018 ga ik in op het VN-verdrag. Ik merk dat hier wisselende kennis over is. Dit vind ik jammer, want het behelst eigenlijk alle terreinen waar professionals, maar ook studenten en werknemers met een beperking mee te maken hebben. Ik deed onlangs onderzoek naar de informatievoorziening voor arbeid beperkten, waar het verdrag ook onderdeel van uitmaakt. Dit keer dus een blog met een deel uit mijn onderzoek.
 

VN-verdrag?

Het VN-verdrag handicap (Verenigde Naties, 2007)is in juli 2016 in werking getreden en heet voluit VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het verdrag is voor alle handicaps die er bestaan. Het verdrag is een uitwerking van reeds bestaande mensenrechten en wil de gelijkwaardige positie en participatie van mensen met een handicap bevorderen in de samenleving. Het verdrag richt zich op allerlei terreinen die in het leven van mensen met een handicap van belang zijn, wil het gelijkwaardig leven en kunnen participeren. Leefgebieden waar het over gaat zijn: arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Centraal in het verdrag staat het zorgen voor inclusie op alle leefgebieden.  Het doel daarbij is bouwen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen ongeacht handicap kan meedoen, geen discriminatie is en waar er gelijke kansen zijn. Het uitgangspunt bij het verdrag is dat de doelgroep er nadrukkelijk betrokken wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een onderwijsinstelling expliciet open wil staan voor mensen met een functiebeperking, zij de mensen om wie het gaat om feedback vragen. Hierbij is het vanzelfsprekend van groot belang dat zij altijd worden voorzien van een terugkoppeling van wat er met hun input is gebeurd.

 

De regievoerders

Gemeenten en de rijksoverheid zijn de grootste regievoerders om uitvoering te geven aan het verdrag.   Het is echter de bedoeling dat het verdrag er mede aan zal bijdragen dat er een algehele bewustwording gaat ontstaan dat iedereen erbij hoort en zo dus ook iedereen uitvoering aan het verdrag geeft. Het is de bedoeling dat het vanzelfsprekend wordt dat iemand met een beperking meedoet. Inclusief werken en leren is daarmee in de toekomst geen vraag meer, maar zou een vanzelfsprekend zijn. Het verdrag gaat zoals je al las verder dan onderwijs en werk, maar behelst alle leefgebieden van een mens.

 

Hoe ziet het verdrag eruit in de praktijk?

 

Gemeenten hebben om uitvoering te geven aan het verdrag VN-ambassadeurs (VN-verdag waarmaken, 2018)aangesteld. Dit zijn mensen met en zonder een beperking. Zij hebben basis- of verdiepende kennis over het verdrag en kunnen op eigen initiatief of door vragen van derden bijdragen aan de uitvoering van het verdrag. Dit doen zij op vrijwillige basis. Zij mogen zelf bepalen in welke mate en op welke manier zij invulling geven aan dit ambassadeurschap en de invulling waarop dit gedaan wordt is dus per individu en regio verschillend. Er zijn diverse gemeentes koploper die weer een inspiratiebron kunnen zijn voor andere gemeentes. Een inclusieve samenleving gaat niet vanzelf en kan denk ik alleen met samenwerking en een open blik naar de ander.

 

Waar staan we?

Er zijn vele goede voorbeelden in het land. Zo weet ik dat er een aantal gemeentes actief werken met ervaringsdeskundigen op bijvoorbeeld het gebied van informatievoorziening en toegankelijkheid van gebouwen. Daarnaast zijn er in het land voorbeelden van inclusief onderwijs waarin speciaal en regulier onderwijs samen werken. In Noord-Nederland is er zelfs een school waarin speciaal en regulier onderwijs is ondergebracht in een gebouw, waarin onderwijsprofessionals, maar ook leerlingen van elkaar leren en worden uitgedaagd optimale kansen te bieden voor iedereen. Dit maakt maatwerk mogelijk en doorbreekt stigma’s. Ik juich het van harte toe, want mensen zijn tot meer in staat dan we met elkaar willen denken, waarbij ik denk dat we onze angsten en de drang alle tegenslagen die het leven ons geeft willen tegenhouden bij mensen met een beperking over boord moeten gooien, Dit is niet altijd gunstig, kan de ontwikkelkansen van iemand tegenhouden. We moeten deze tegenslagen binnen grenzen omarmen en dit zien als leermoment, alleen dan kunnen we echt iedereen gelijke kansen geven en kunnen mensen tot bloei komen. De social worker of coach heeft hierin een zeer grote taak anno 2018 namelijk aanmoedigen, coachen en kijken naar de persoon en diens omgeving, waarbij het etiket geen garantie is op teleurstelling in tegendeel! Daar begint de ontdekkingstocht pas, die misschien hindernissen of tegenslagen kent, maar wel een tocht met optimale kansen voor ons allen en een verrijkend leven die ieder mens verdiend! 

Er zijn dus  vele goede voorbeelden. maar er is ook genoeg werk te doen. Mensen met een beperking komen nog steeds moeilijk aan werk en vallen nog steeds door onbegrip uit op scholen. Dit zijn zo een aantal voorbeelden. Het verdrag is dus ook nog volop in uitvoering.

 

Wil je nog meer informatie? Lees dan de informatie van VNG met bijvoorbeeld ook filmpjes over het verdrag. https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vn-verdrag-handicap_20180227.pdf Wil je verdere inspiratie, neem contact op met een VN-ambassadeur uit jouw regio of zorg voor meer inclusie op jouw werk of school door meer studenten of werknemers met een beperking.

Reactie(s)

Reactie* (maximaal 400 karakters)
E-mailadres*
Velden met een * zijn verplichte velden en noodzakelijk voor een juiste verwerking van het formulier
Nog geen reactie

Blogger/vlogger

 

Johan Weishaupt

Mijn naam is Johan weishaupt. Ik werk op de Hanzehogeschool als projectmedewerker,trainer en onderzoeker. ik ben erg gedreven in de missie een inclusieve samenleving te creƫren . De reden waarom ik hier blog is, omdat ik vind dat de mogelijkheden van mensen met een beperking vaak niet gezien worden. Dit platform kan hier mogelijk aan bijdragen dit te verbeteren.

j.a.weishaupt@pl.hanze.nl